1. Produktregistrering
2. Mina uppgifter
3. Sammanfattning

Ditt inköp

Se till att inköpskvittot är läsligt och att alla nödvändiga uppgifter (återförsäljarens detaljer, inköpsdatum, tydligt och fullständigt produktnamn på den inköpta enheten, inköpspris och moms) kan identifieras. Orderbekräftelser eller följesedlar accepteras inte som inköpsbevis.

Inköpsbevis *

Sök
* Obligatoriska fält

Copyright © 2021 PORTICA GmbH Marketing Support